• +90 (212) 497 35 10

    info@fildisi.com.tr
  • No : 10/5 Küçükköy / İstanbul

    Karayolları Mahallesi 569. Sokak

Garanti Şartları

Garanti Süresi, ürünün teslim tahininden itibaren başlar. Fotoselli ve termostatik bataryalarda 2 yıl, diğer ürünlerde 5 yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamız garantisi kapsamındadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti belgesine eklenir. Malın tamir süresi maksimum 30 iş gündür. Bu süre, malla ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tamir süresince geçen zamanda kişiye kullanması için benzer özelliklerde başka bir ürün firma tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekirse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir isim altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Malın onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:
Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirtilen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızalarını yararlanmamayı sürekli kılması Tamiri için gereken azami sürenin aşılması Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçı ve imalatçı üreticinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi halinde tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti belgesi kapsamı dışındadır. Garanti belgesi ile ilgili olabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Ürünün, onaylı garanti belgesinin veya faturasının beyan edilmemesi Ürünün inşaat alanında uzun süre ve korumasız olarak kalması Gerekli filtreli taharatların ve ana tesisata konulması gereken filtrenin bulunmaması Ürüne tesisattan gelen taş, çapak, çamur gibi maddelerin ürünü bozması Asit ve aşındırıcı deterjanlarla yapılan temizlik sonucu yüzeyin kabarması Ürünlerin şebeke suyunun 5ºC ila 80ºC dışında sıcaklığa maruz kalıp don ve patlama durumunun yaşanması Ürünün 5 ila 10 bar dışında basınca maruz kalıp çalıştırılması durumunda oluşan arızalar Yetkisiz kişilerce yapılan ürün montajı, sökülmesi, bakım gibi işlerin yapılması durumunda oluşan arızalar

Montaj ve Kullanım Kılavuzu

rmatürünüzü mutlaka uzman bir tesisatçıya monte ettiriniz. Tesisatınızda 5 barın üzerinde basınç varsa mutlaka basınç düşürücü kullanınız. Kartuş sistemli çalışan mix bataryarda (lavabo ve evye) mutlaka Fildişi marka filtreli taharat musluğu kullanınız. Binanın ana tesisat girişine mutlaka pislik tutucu filtre kullanınız ve belirli aralıklarda sökerek temizleyiniz Batarya tesisata bağlanmadan önce bir miktar su akıtılarak su borularının içindeki kum, çamur ve keten gibi atık malzemelerin dışarı boşaltılması sağlanmalıdır. İlk montaj edilen armatürlerde perlatör (armatürün ağzındaki filtre) sökülerek bir miktar suyun boşa akıtılması gerekmektedir. Satın aldığınız ürünlerimiz standartların ön gördüğü kontrollerden geçerek ambalajlanmıştır. Bu nedenle ürünü montaj kuralları dışında orijinalliğini bozabilecek herhangi bir işlem uygulamayın. Armatürün krom kaplamasının montaj esnasında çizilmemesi ve hasar görmemesi için çıplak veya tırnaklı metal anahtar kullanımaması gerekmektedir. Ürünlerin sarılarak ve somunlar aynı anda sıkılarark montaj yapılmalıdır. Ürünlerin çizilmemesi için plastik kaplı anahtarları kullanınız. Armatürün krom kaplamasının montaj esnasında çizilmemesi ve hasar görmemesi için çıplak veya tırnaklı metal anahtar kullanılmaması gerekmektedir. Ürünlerin sarılarak ve somunlar aynı anda sıkılarak montaj yapılmalıdır. Ürünlerin çizilmemesi için plastik kaplı anahtarları kullanınız. Duvara montajlı banyo, evye ve duş bataryalar için bağlantı dirseklerine teflon bant sarılarak ve somunlar aynı anda sıkılarak montaj yapılmalıdır. Duvar yüzeyin içinde kalan tesisatlar için uygun boyda uzatma kullanılarak montaj yapılır. Armatürlerin montajı sırasında kutu içindeki conta, vida vb. Bağlantı aparatlarını kullanın. Ürünleri direkt güneş ışığında maruz kalan alanlara monte etmeyiniz. Kromunun rengi atabilir. Armatürlerimiz insan sağlığını tehdit edici herhangi bir madde içermemektedir. İnsan sağlığını korumak amacıyla su haricinde sıvılarla çalıştırılması uygun değildir.

Temizlik ve Bakım

Filtreli taharat musluklarının temizliği 6-12 aya arasında periyodik olarak yapılmalıdır. Dönerli evyelerin hareketli olması sebebiyle zamanla gevşeme söz konusu olabilir. Gevşeyen kısım elle sıkılır. Armatürün ağzındaki perlatörler zamanla suyun etkisiyle (Kireç, küçük parçalar) tıkanıp az su akıtabilir. 2 ayda bir perlatörler sökülerek su ve fırça yardımıyla temizlenmelidir. Ürünlerin temizliği sırasında asit ve aşındırıcı madde içeren deterjanlar (kezzap, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç sökücü vb.) kesinlikle kullanılmamalıdır. Ürün yüzeyleri sert temizleme malzemeleriyle ovulmamalıdır. Armatürün üzerinde oluşan lekeler 2-4 ayda bir gazlı bezle silinmelidir. Şantiye halindeki binalarda çimento, kireç vb. Malzemelerin içerisinde armatürün dış yüzey kromunun bozulmasına neden olabilecek kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu yüzden armatür montajının inşaatın bitimine yakın zamanda yapılması gerekmektedir. Armatürün üstünün mutlaka plastik bir poşetle kapatılması gerekmektedir.